Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Politiske organisering

Heradsstyret er kommunen sitt øvste styrande organ med 21 representantar. I tillegg til heradsstyret, har administrasjonsutvalet, formannskapet, plan- og ressursutvalet, den politiske styringa i kommunen.

Formannskapet 9 representantar og Plan og ressursutvalet 5 representantar. Administrasjonsutvalet 7 representantar beståande av 5 frå formannskapet og 2 frå arbeidstakarorganisasjonane.

Ordførar
 Ordføraren er kommunen sin fremste folkevalde og rettslege representant. Ordføraren leiar møta i heradsstyre, formannskap og administrasjonsutvalet.

Plan- og ressursutvalet vert leia av ein folkevald representant vald av heradsstyret.

Ordføraren representerer kommunen i mange samanhengar og har hovudansvaret for kontakt med media. Ordføraren er bindeleddet mellom politikk og administrasjonen.

Ordførarar:

Nils Koren

1837 - 1841

 

Guttorm K. Rogdeberg

1842

 

Johs. J. Aga

1844 – 1871

 

Hans H. Utne

1872 - 1873

 

Johs. J. Aga

1874 - 1879

 

Johs. Helleland

1880 – 1895

 

Torstein Hus

1896 – 1897

 

Johs. Helleland

1898 – 1905

 

Torstein Hus

1905 – 1910

 

Halldor Eidnes

1911

 

Gunnar Midnes

1913

 

Lars Aga

1914 – 1925

 

Gunnar Bjotveit

1926 – 1934

 

Torgeir J. Alvsåker

1935 – 1945

 

Thorvald H. Utne

1920 – 1945

 

Knut Vindal

1946 – 1951

 

Oddmund A. Aarhus

1946 – 1951

 

Knut L. Måge

1952 – 1955

 

Lars Bergo

1956 – 1959

 

Josef Lutro

1946 – 1961

 

Ordførarar i Ullensvang herad:

Jakob D. Hus

1964 - 1968

 

Torgils Lægreid

1968 - 1973

 

Tomas Sekse

1974 - 1975

Senterpartiet

Torolv Hesthamar

1976 - 1991

Senterpartiet

Lars Haustveit

1992 - 1995

Senterpartiet

Torgils L. Jåstad

1996 - 1999

Senterpartiet

Einar Lutro

1999 - 2003

Høgre

Solfrid Borge

2003 -

Senterpartiet

Ordførar

Laster...