Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Ordningsprinsipp

Med ordningsprinsipp meiner ein måten arkiva er ordna etter.

Ullensvang herad brukar NKS arkivnøkkel for ordningsprinsipp i sakarkivet.

Andre Arkiv:

Arkivdel

Ordningsprinsipp

 

Gardsarkiv

Gards- og bruksnummer

Nr

Eigedomsarkiv

Gards- og bruksnummer

Nr

Branntilsynsarkiv

Gards- og bruksnummer

Nr

Personalarkiv

Etternamn, fornamn

Alfabetisk

Elevarkiv

Etternamn, fornamn

Alfabetisk

Barn i barnehage

Etternamn, fornamn

Alfabetisk

Elev

Etternamn, fornamn

Alfabetisk

Bustadarkiv

Bustadnummer

Etter bustadnummer

Innkrevjingsarkiv

Etternavn, fornamn

Alfabetisk

Laster...