Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Ansvar for tildeling og oppdatering av brukarrettar og roller i websak

Brukarrettar i sak/arkivsystemet er grunnleggjande for tryggleiken i systemet.

Dette for å sikra at ikkje offentleg informasjon kjem på avvegar.

 

Systemansvarlege har hovudansvar for oppretting og oppdatering av brukarrettar til sak/arkivsystemet Websak.

Tildeling og informasjon om oppdatering av brukarrettar er leiar sitt ansvar.

 

Oppdatering av brukarrettar:

 • Systemansvarlege har ansvar for at brukarrettane vert oppdaterte kontinuerleg.
 • Leiaren har ansvar for at systemansvarlege vert informert/varsla om:
  • tildeling av brukarrettar til nye personar i sak/arkivsystemet. (Nytilsetjing)
  • endring av ein person sine brukarrettar i sak/arkivsystemet. (Endring av stilling)
  • personar som ikkje lengre skal ha brukarrettar i sak/arkivsystemet. (Sluttar)

 

Melding til systemansvarleg:

Gyldig frå dato:

 

Ny – endring - avslutting

 

Etter-/for-/mellomnamn

 

Stillingstittel:

 

Tilhøyrande Adm. eining

 

Tlf. nr.

 

e.post:

 

Funksjon/Rolle:

1. Arkivansvarleg

 

2. Arkivpersonale

 

3. Leiar/saksfordelar

 

4. Sakshandsamar

 

5. Utvalssekretær

 

Tilgangskodar: (U-E-P)

 

Stadfortredar for:

 

 

Meldinga skal innehalda:

 • Den tilsette sitt fulle namn og stillingstittel.
 • Nøyaktig dato for oppretting av ny – endring – avslutting av      brukarrettar.
 • Kva funksjonar/rolle/tilgangar den tilsette skal ha, endringar      eller avslutting av tilgangar.

 

Melding skal sendast på e-post til postmottak@ullensvang.herad.no

 

Systemansvarleg fyller ut:

Kode (brukarnamn)

 

NT brukar

 

Funksjon/Rolle:

 

Tilgangskodar:

 

Adm. Eining

 

Utval

 

Arkivdel

 

Laster...