Utskriftsvennlig versjon

Administrativ organisering

Administrativ organisering

Rådmann har det overordna ansvaret for leiinga av heradet.

Rådmannen er heradet sin øvste administrative leiar, og har gjennom tett samarbeid med folkevalde og tilsette ansvaret for å vidareutvikla ein berekraftig og framtidsretta organisasjon, og eit godt service- og tenestetilbod til innbyggjarane.

Rådmannen har delegert ansvaret til einingsleiarane. Rådmannen har lineansvar for til saman 13 einingar.

For nærare informasjon om organisasjonen sjå organisasjonskart eller dei enkelte tenesteområda.
Under kommunale planar og styringsdokument finn du mellom anna årsmeldingar for Ullensvang herad.

Rådmenn i Ullensvang herad:

Håkon Grønsdal sept. 1979 – 02.06.1997

Magnus Mjør 02.06.1997 – 05.09.2006

Tone Tveito Eidnes 06.09.2006 – 12.08.2012

Sveinung Dukstad (konstituert rådmann) 12.08.2012 – 07.05.2013

Kjartan Hernes (konstituert rådmann) 08.05.2013 – 31.07.2013

Hedvig Moe Øren 01.08.2013

 

Laster...